بومگردی، شاهراه رونق صنعت گردشگری روستایی

گردشگری روستایی یا بومگردی یا اکوتوریسم در حوزه گردشگری فعالیتی است جهت شناسایی روستا به عنوان یک قطب اقتصادی و اجتماعی ؛ از طریق سیر و سیاحت در روستاها و نیز شناساندن آداب و سنن و شیوه زندگی بومیانِ این مناطق.

بومگردی، شاهراه رونق صنعت گردشگری روستایی

امروزه صنعت گردشگری، بعنوان یکی از مهم ترین منابع تولید درآمد و افزایش فرصت های شغلی و نیز گسترش زیرساخت ها و توسعه اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی شناخته می شود. گردشگری دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی، متفاوت می باشد. یکی از انواع گردشگری، گردشگری کشاورزی می باشد که در واقع یکی از زیرمجموعه های گردشگری روستایی محسوب می شود. گردشگری روستایی یا بومگردی یا اکوتوریسم در حوزه گردشگری فعالیتی است جهت شناسایی روستا به عنوان یک قطب اقتصادی و اجتماعی ؛ از طریق سیر و سیاحت در روستاها و نیز شناساندن آداب و سنن و شیوه زندگی بومیانِ این مناطق.


همانطور که گفته شد، بومگردی در ایجاد و توسعه اشتغال، افزایش میزان سرمایه گذاری و ارتقای سطح زندگی مردم دهستان، تاثیرات بسیار مفید و مثبتی دارد. در این میان، اقامتگاه های بومگردی یکی از مهمترین، وَ حتی میتوان گفت بعنوان مهمترین شاخۀ این نوع از گردشگری هستند. که مسئولین و افرادِ مشغول در این حوزه باید بیشترین تلاش خود را بنمایند برای حفاظت از محیط زیست، آموزش بازدیدکنندگان و مهمانان خود و همچنین افزایش سطح زندگی و معیشت مردمِ محلی، بدون اینکه به آن آسیبی وارد کنند.
حتما این جملۀ معروف که " گردشگر با خود پول می آورد " را  بارها شنیده اید.. . از آنجایی امروزه اقامتگاه های بومگردی از جذابترین دلایل ورود گردشگر به کشور هستند، طبیعتاً بر رونق گرفتن درآمدهای محلی بسیار تاثیرگذارند. علاوه بر این همانطور که پیشتر هم گفته شد، احداث اقامتگاه بومگردی، باعث ایجاد اشتغال جوانان آن منطقه می شود. شغل هایی که با واگذار کردن آن ها به مردم محلی می تواند از مهاجرت جوانان روستا به مناطق شهری جلوگیری کند.


در حال حاضر توجه به موضوع بومگردی بیش از پیش تقویت شده اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می شود.