گـل ها ، گیـاهان وَ مـا

گیاهان جزیی جداناپذیر از زیست بوم انسانها و حیوانات هستند

گـل ها ، گیـاهان وَ مـا

در ابتدا یادآور می شویم که گیاهان جزیی جداناپذیر از زیست بوم انسانها و حیوانات هستند ؛ بنابراین توجه و مراقبت از آنها به نوعی وظیفه ما محسوب میشود.

پرورش گل و گیاه یک فرآیند لذت بخش و هیجان انگیز است وَ بسیاری از افراد دوست دارند که در خانه یا آپارتمانشان گل و گیاه موردعلاقه شان را پرورش دهند. اما نباید فراموش کنیم که نکات مهمی در پرورش گل و گیاه وجو دارد که می توانند مستقیماً بر این کار تاثیرگذار باشند. مثلاً وجود نور و رطوبت کافی ، هوا و حرارت ، مقدار و نوع خاکی که باید مورد استفاده قرار بگیرد ، غذا دادن به گلدانها ، تمیز کردن برگ گلها ، تمیز کردن گلدانها ، استفاده از کمپوست مناسب ، ادوات و لوازم موردنیاز برای کاشت و پرورش ، نکاتی که درباره زمان و فصل های مختلف کاشت هر گیاه یا گل وجود دارد ، وَ . . .


 

 

برای حسن ختام  این مقاله، همراه باشید با بخشی از صحبت های جناب محمد رضا شفیق پور روانشناس و مدرس دانشگاه، درخصوص اهمیت گل و گیاه و تاثیرات آن در زندگی انسان :
" یکی از نیازهای موجودات زنده ارتباط است و یکی از این موجودات زنده که اشرف مخلوقات نیز هست انسان است و یکی از نیازهای اساسی انسان ارتباط دو سویه است با دیگران وَ با گل و گیاه که مظهر آرامش و شفافیت و زیبایی هستند. وقتی طرف ارتباط و مقابل انسان، گل باشد انسان می تواند آرامش را از گلها و گیاهان بگیرد. هنگامی که انسان با گیاه ارتباط برقرار می‌کند علاوه بر ارتباط برقرار کردن با آن، انرژی مثبت نیز می‌گیرد و اگر انسان علاوه بر آب دادن به گلدان و گیاهان با آنها صحبت نیز کند، هم خودش آرامش می‌گیرد و هم گلدان رشد می‌کند. اگرچه امروزه با ماشینی شدن جوامع و صنعتی شدن دیگر آنچنان خبری از خانه هایی با حیاطهای بزرگ و یا باغ مانند نیست ولی در همین آپارتمانهای کوچک نیز می‌توان فضای سبز متناسب با آپارتمان و نورگیر آن را فراهم آورد وَ از برخی گلها و گلدانهایی استفاده کرد که به آپارتمان‌ و فضای کوچک خانه روح تازه ای میبخشد و آدمی را با دنیای دیگری سرگرم میکند "