سفر کن وَ دوباره سفر

اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید و عقاید و باورهای جدید بدتان می آید، بهتر است در خانه بمانید!

سفر کن وَ دوباره سفر

به این جمله دقت کنید « اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید و عقاید و باورهای جدید بدتان می آید، بهتر است در خانه بمانید! »
این جمله، از جیمز میشنر است که درباره سفر گفته و در یکی از آثارش نوشته. جمله ای که برای دریافتن مقصود آن، نیاز به زمان زیادی نیست و حتی بدون فکر هم میتوان متوجه آن شد.


روشن و واضح است که سفر کردن دید انسان را باز می کند. به او می آموزد که چگونه با جوامع دیگر تعامل کند. ببیند ، بشنود ، بفهمد و حس کند که دیگر مردمان چگونه زندگی می کنند و در طول این تجربه ی دلچسب، متوجه تفاوت ها و گوناگونی هایی می شود که بعضاً برایش شگفت آور است. از همین رو نیز در ادبیات فارسی، واژه "جهاندیده" به کسی گفته می شود که دانسته ها و تجربیات بسیاری از گردش در نقاط دیگر به دست آورده است.
سفر انواع مختلفی دارد. بطور کلی انواع سفر را میتوان بر اساس دلایل، اهداف، وسیله، هزینه، همسفر، و ... به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:
سفر کاری، سفر تفریحی، سفر ورزشی، سفر ماجراجویانه، سفر زیارتی، سفر جاده‌ای با اتومبیل شخصی، سفر هوایی، سفر دریایی، سفر لوکس، سفر ارزان، سفر خانوادگی، سفر مجردی، ماه عسل، و .... از مهمترین و رایج ترین دسته بندی های سفر هستند.
سفرهاتان بی خطر